Sunday at 9 to założona w 2020 roku, trójmiejska kapela wykonująca muzykę wpisującą się w ramy szeroko pojętego metalu, z wyraźnymi wpływami groove metalu i metalu progresywnego. Z nadejściem roku 2024 wydany zostanie długogrający debiut - "Chosen, Obeyed, Forgotten" będący muzycznym i lirycznym wyrazem sprzeciwu i obrzydzenia wobec dążenia do władzy i elitaryzmu.
------
Sunday at 9 is a Tri-City (Poland) band performing music that fits into broadly understood metal, with a clear influence of groove metal and progressive metal. At the 2024 will be released debut LP - "Chosen, Obeyed, Forgotten" being a musical and lyrical expression of disgust, and dissaproval against power hungry society and elitism.
Back to Top