Sunday at 9 to założona w 2021 roku, trójmiejska kapela wykonująca muzykę wpisującą się w ramy szeroko pojętego metalu, z wyraźnymi wpływami groove metalu i metalu progresywnego. Z nadejściem jesieni 2023 wydany zostaje długogrający debiut - "Chosen, Obeyed, Forgotten" będący muzycznym i lirycznym wyrazem sprzeciwu i obrzydzenia wobec dążenia do władzy i elitaryzmu.
------
Sunday at 9 is a Tri-City (Poland) band performing music that fits into broadly understood metal, with a clear influence of groove metal and progressive metal. With the fall 2023 band releases debut LP - "Chosen, Obeyed, Forgotten" being a musical and lyrical expression of disgust, and dissaproval against power hungry society and elitism.
Back to Top